Tag Archives: Domain Join

Active Directory Ortamında Userlerin Domaine Dahil Etme Yetkisini Alma

Merhaba, bu yazımızda Active Directory ortamlarında user yetkisine sahip olan kullanıcıların bir sistemi domaine dahil etme özelliğini nasıl kapatacağını ele alıyor olacağız. Active Director kurulum sonrasında varsayılan olarak bir user kendi hesabı ile 10 sistemi domanine dahil edebilme hakkına sahip durumdadır. Bu yetki bazı saldırılarda bu bir açık nokta olarak kullanılmış ve sonuca ulaşmıştır. Bu… Read More »