Tag Archives: Adsi Edit

Active Directory Ortamında Userlerin Domaine Dahil Etme Yetkisini Alma

Merhaba, bu yazımızda Active Directory ortamlarında user yetkisine sahip olan kullanıcıların bir sistemi domaine dahil etme özelliğini nasıl kapatacağını ele alıyor olacağız. Active Director kurulum sonrasında varsayılan olarak bir user kendi hesabı ile 10 sistemi domanine dahil edebilme hakkına sahip durumdadır. Bu yetki bazı saldırılarda bu bir açık nokta olarak kullanılmış ve sonuca ulaşmıştır. Bu… Read More »

Active Directory Sysvol Netlogon Klasörlerinin Oluşmaması ve Senkronizasyon Hataları

Merhaba, bu makalemizde pek rastlanmayan durum olsa bile başınıza gelebilecek netlogon veya sysvol klasörlerinin oluşmaması veya senkronizasyon sırasında meydana gelecek hatların düzeltilmesi konusunu ele alıyor olacağız. Bu sorun ortamında birden fazla DC barındıran ortamlarda gözükebilir. Tekil olarak Domain Controller olan ortamda zaten bu şekilde bir sorun söz konusu değil. Bu durum ortama eklenen yeni bir… Read More »