VMware Workstation 16 Pro Üzerinde Network Ayarları

By | Şubat 11, 2021

Bu makalemizde VMware Workstation Pro üzerinde network ayarlarına değiniyor olacağız. Network ayarlarımızı yönetebilmek için Edit menüsünden Virtual Network Editor… menüsüne tıklayalım.

Açılan ekranda görüldüğü gibi varsayılan olarak sanal makinalarımızı bağlayabileceğimiz genel olarak 3 network yapısı mevcut ancak bizim yapacağımız özelleştirmeler ile bu sayıya müdahale edip özelleştirebilmek söz konusu. Öncelikle varsayıla olarak gelen 3 network aşağıdaki mantıkla çalışmaktadır.

Bridge : Bu ağ sanal makinalara, fiziksel makinanın network kartını kendi network karı gibi kullandırır. Bu şekilde sanal makinalar fiziksel ağın gerçek bir üyesi gibi çalışabilir.

Host-only : Bu seçenek etkin olduğu sanal makina ile Host arasında sanal Ethernet kartı yardımı ile özel bir network oluşturur. Sanal makinaların başka network kaynaklarına erişimi mümkün değildir.

NAT : Sanal makina dış dünya ile iletişim kurarken, host görevi gören sanal makinanın IP adresini kullanır. Bu bağlantı tütünün kendisini ağa tanıtan gerçek bir IP adresi yoktur. Sanal makine ile gerçek makine arasında özel bir bağlantı vardır. NAT yapılarak ağa erişir. (Modem üzerinden internete çıkmak gibi düşünebilirsiniz.)

İlk olarak yapımızda var olan bir sanal makinamız üzerinde Bridge bağlantısı seçilmesi durumunu ele alalım. Bridge mod seçilmesi durumunda alt kısımda bir ibare yer almaktadır. Replica pyhsical network connections state bu seçimin yapılması durumunda eğer Bridge mod yapısında Ethernet kartları otomatik olarak ayarlanmış ise geçişler sırasında otomatik ip alma imkanı sağlar.

Bridge olarak bağlanan sanal makinamızın ağ durumu aşağıdaki gibi.

Görüldüğü gibi otomatik olarak bir ip adresi alınmış değil apipa ip alınmış durumda. Bridge modda olduğu için apipa ip olmasına rağmen fiziksel kart ile iletişim kurarak gerçek ağın bir üyesi gibi hareket etmektedir.

Bir DNS ve Ağ Geçidi olamamasına rağmen fiziksel bağlantımızdan köprüleme yapıldığı için internet erişimi sağlayabiliyoruz.

Makinamız şu anda Bridge olarak hizmet sağlamaya devam etmekte.

Ben sanal makinama fiziksel kartımın olduğu blogdan bir ip ataması yapıyorum.

Bu işlemler sırasında internet erişimimiz devam ediyor. Bridge modda olan sanal makineye, bu mantıkla baktığımızda fiziksel kart bloğundan bir ip alması durumunda network iletişimini sürdürmekte.

Şimdi Custom kısmından bir örnek yapalım. VMware yapısı üzerinde 19 farklı özellikte network yapısı tanımlamamız mümkün. Bu nedenle custom olarak Windows Server 2019 sanal makinamız üzerinde VMnet13 bağlantısını seçiyorum.

Şu anda Custom olarak VMnet13 bağlantımız seçili duruma geldi.

Aynı işlemi Windows 10 sanal makinamız için de yapıyorum.

Custom bağlantıyı seçtiğimiz ve özel bir ayar yapmadığımız için sanal makinamızdan bir tanesi üzerinde bir test yaptığımızda internet erişiminin olmadığını görebiliyoruz.

Ancak sanal makinalarımız kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Biz aslında burada iki sanal makinayı bir vlan üzerinde toplamış olduk. Bu nedenle Server 2019 sanal makinamız Windows 10 sanal makinamız ile iletişim kurabilir durumda.

Windows 10 sanal makinamızda Server 2019 sanal makinamızla iletişim halinde. Buraya kadar olan kısımda custom bağlantı mantığını da anlamış olduk.

Şimdi Server 2019 sanal makinamızın bağlantı türünü NAT olarak belirleyelim.

Aynı işlemi Windows 10 sanal makinamız içinde yapalım.

NAT bağlantı türünde sistem üzerindeki yapıda hizmet eden DHCP sanal makinalarımıza ip ataması yaptı.

Aynı şekilde diğer makinamızda DHCP üzerinden ip almış durumda.

Windows 10 sanal makinamız üzerinden Server 2019 sanal makinamıza erişim sağlanıyor.

Server 2019 makinamız üzerinden internete erişim sağlanıyor. Bu durumda NAT bağlantı türünde makinalar kendi arasında iletişim kurabilir ve internet erişimi sağlayabilir durumda.

Şimdi ise Host-only seçimini yaparak sanal makinamızın bağlantı ayarlarını yapılandıralım. Host-only bir bakıma custom ile aynı durumda yani sadece host üzerindeki sistemler kendi aralarında görüşebilir durumda. Ancak buradaki önemli kıstas custom olan bağlantı özelleştirilebilirken Host-only sürekli aynı modda hizmet sunmaktadır.

Server 2019 sanal makinamızdan sonra, Windows 10 sanal makinamız üzerinde de Host-only olarak bağlantımızı yapılandırıyoruz.

Host-only mimarisinde de NAT yapısında olduğu gibi DHCP üzerinden ip alabiliyoruz.

Windows 10 sanal makinamızda ip adresi almış durumda.

Windows 10 sanal makinamız Server 2019 sanal makinamız ile iletişim kuruyor.

Host-only yapısında host üzerindeki sanal makinalar kendi aralarında iletişim sağlayabildiği için internet erişimi sağlayamıyor.

Şimdi tekrardan File menüsünden Virtual Network Editor… menüsüne girelim burada bazı ayarlara değinelim.

Öncelikle Bridge mod yapımız otomatik olarak ayarlı durumda. Sistem otomatik olarak uygun gördüğü bir kart üzerinden bize bridge modda hizmet sunmakta. Bunlardan bir tanesinde bir kesinti v.s. olması durumunda otomatik olarak sistem diğer kart üzerinden bize hizmet veremeye devam edecektir. Biz özellikle Bridge mode X kartımızdan çalışsın istersek buradan X kartı seçip sadece o kart üzerinden birdge olarak hizmet alamızı sağlamak mümkündür.

Host-only mimarisinde bize sağlanan ip bloğunu ve dağıtılacak ip havuzunu belirleme imkanımız var.

Ben ip bloğu ve havuzu değiştiriyorum.

NAT yapısı üzerinde de ip dağıtım bloklarını ve ip dağıtım havuzunu belirleme imkanımız bulunuyor.

Havuzumuzu daralttık.

Ayarlarımız aşağıdaki gibi şekillendi. Şimdi Add Network… butonuna tıklayarak kendimize özel bir bağlantı oluşturalım.

VMnet15 bağlantısını seçiyorum.

VMnet15 bağlantımız seçili durumdayken OK butonuna tıklayalım.

VMnet üzerinden ip dağıtılmasını istediğim için aşağıdaki blogda olduğu şekilde yapılandırıyorum.

Aşağıdaki gibi belirlediğim havuz içerisinden ip dağıtmasını istediğim için bu şekilde ayarlıyorum.

OK ile ayarlarımızı kaydedip şimdilik bu ekrandan çıkıyorum.

Sanal makinamıza Custom kısmından VMnet15 bağlantısını atıyorum.

Sanal makinamız belirlediğimiz blog üzerinden otmatik ip adresini alıyor.

Ancak internet erişimi sağlayamıyor.

Oluşturduğumuz networkü Remove Network butonu ile silebiliriz.

Ancak bir makinaya atanmış bir bağlantı var ise öncelikle bunu değiştirmemiz veya sanal makinayı kapatmamız gerekir. Yoksa aşağıdaki gibi hata ile karşılaşırız.

Restore Default butonuna tıklayarak ayarlarımızı ilk kurulum zamanındaki varsayılan ayarlara çekebiliriz. Buradaki ayarlarımızı dışarı export edebilir veya export edilmiş ayarlarımız var ise bu ayarlarımızı import edebiliriz. Bu özellikler ufak özellikler gözükmekte birlikte çok sayıda sanal makine olması ve bu sanal makinaların çok sayıda ağ kartı olması durumda özelleştirilmiş olan ayarları export ve import edebilmek çok büyük kolaylık.

Ayarlarımız varsayılan ayarlarımıza sıfırlanıyor.

Varsayılan ayarlarımıza döndük.

Son olarak Lan Segments… kısmına değineceğiz.  Bir çok sanal makine ve ağ kartının olduğu yapı ve uygulamalarda ağ kartlarını segmentasyona dahil edip seçilecek bağlantı kolaylığı sağlar. Bir bakıma custom network ile aynı mantıkta olup isimlendirme yapma imkanı sunar. Örnek olarak geniş bir test ortamı için lazım olacak bacaklar tanımlanır ve seçilir.

Geçmiş versiyonlarda bu işlemler Team menüsü üzerinden yapılıyordu.

Eskiden bu şekilde seçimlerin ayarlaması mümkün ve kolaydı. Sanırım çok aktif kullanılmadığı için bu özellik artık günümüzde yok.

Aşağıdaki tablo aslında yaptıklarımızın genel bir özetini barındırmakta.

Bağlantı TürüHost Üzerinden DHCP KullanımıHost’a ErişimNetwork Kaynaklarına ErişimDiğer Sanal Makinalar Erişim
Bridge ModeHayırEvetEvetEvet
NATEvetEvetEvetEvet
Host OnlyEvetEvetHayırEvet
Lan SegmentHayırHayırHayırEvet

Bu makalemizin de sonuna geldik. Özet olarak bir sanal makinanın bağlanabileceği network türlerini bunların özelliklerini bize artılarını ve eskilerini ele alan örnekler yaptık.

Bir bakıma makinalar sadece lokal haberleşme sağlayacak ise Custom bir bacak veya Host-only ile bağlantı sağlayabilir. Fiziksel blokla hareket ederek kendine özgü bir bağlantı olacak ise Bridge olması gerektiği,  Fiziksel ağın arkasında şekillenen bir ağ olacak ise Nat olması gerektiği noktalarına değindik.

Bunlardan hangilerinin kendi aralarında görüştüğü, hangilerinin genel networke eriştiği, hangilerinin host üzerindeki DHCP üzerinden ip alabildiği gibi noktalara değindik.

Sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle. Umarım yararlı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir