SQL Server 2019 Failover Cluster Kurulumu Bölüm 2

By | Aralık 4, 2020

Bundan önceki giriş makalemizde SQL Server Failover Clustering mimarisinin genel mantığını anlattık. Gerekli olan test kurulum ortamı hakkında detaylı açıklama yaparak şema ve tablo üzerinde detaylı ayarların paylaşımını yaptık. Bize Gerekli olan iSCSI target üzerindeki diskler için Domain Controller sunucumuz üzerinde, iSCSI Target rolünü kurarak gerekli olan ayarları yaptık. Sonrasında ise yine bize Cluster kurulumu sırasında gerekli olan Failover Clustering ve Mpio özelliklerinin kurulumlarını SQL-Server1 ve SQL-Server2 isimli sunucularımız üzerinde gerçekleştirdik. Makalemizin bu bölümünde ise iSCSI disklerin yapılandırılması ve cluster kurulumu için test işleminin yapılması ve sonrasında Cluster kurulum aşamalarını ele alıyor olacağız. Sözü uzatmadan adımlarımıza başlayalım.

Bir önceki makalemizde iscsi disklerimizi node’larımıza bağlamıştık. Şimdi disklerimizi biçimlendirip bir disk harfi atayarak kullanıma hazır duruma getirelim. Diskimiz üzerinde sağ tıklayarak öncelikle Online duruma getirelim.

İki diskimizde aynı işlemleri yaptıktan sonra Online duruma geldi. Diskleri kullanıma hazır duruma getirme öncesinde üzerinde sağ tıklayarak Initialize Disk menüsüne tıklayalım.

İki diskimiz üzerinde bu işlemi tamamlamak için ikisini birlikte seçili olarak bırakıp, GPT olarak OK butonu ile bu işlemi tamamlayalım. Burada MBR seçimi yapmakta mümkün ancak bunların farkları var farkları görmek için Çözümpark Sözlük sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Disklerimiz artık üzerinde işlem yapmaya hazır duruma geldi. Partition oluşturma ve formatlamak için disk üzerinde sağ tıklayarak New Simple Volume… menüsüne tıklayalım.

Açılan sihirbazı Next ile geçelim.

Oluşturulacak olun volüme için boyut ataması yapalım. 1 GB olan bu küçük alanı cluster quorum işlemi için kullanacağımızdan dolayı alanın tamamını kullanarak Next ile sonraki adıma geçelim.

Diskimize bir disk harf ismi ataması yapmamız gerekmekte. Quorum disk olarak kullanacağımız için Q harfini atayarak Next ile sonraki adıma ilerliyoruz.

Volume için bir etiket vererek ve Next ile sonraki adıma ilerleyelim.

Finish ile disk volüme alanına isim harf ataması yapılması, formatlanması işlemini tamamlayalım.

Bu işlemlerin aynısını diğer diskimiz için de yapıyoruz ve durum aşağıdaki gibi oluyor.

Disklerimiz yapılandırıldığına göre cluster kurumuna geçebiliriz. Bu işlem için SQL-Server1 veya SQL-Server2 isimli sunucularımızdan herhangi birinden Failover Cluster Manager konsolumuzu açalım. Açılan konsolumuzda Create Cluster… linkimizi tıklayalım.

Gelen sihirbazı Next ile geçelim.

Validate işlemine girecek olan hostlarımızı Browse… butonuna tıklayarak seçelim. Burada bu işlemi tek hostumuzla yapabileceğimiz gibi iki hostumuz ile veya daha fazla host kullanılacak ise onları da dahil ederek yapabilirsiniz.

Hostlarımızı seçip OK ile seçimi tamamlayalım.

Hostlatımız seçili duruma geldi. Next ile sonraki adıma ilerleyelim.

Cluster kurulumu öncesinde yapılandırmamızın durumunu görmek için bir test işlemi yapmakta yarar var. Bu nedenle aşağıdaki ekrandan “Yes. When I click Next, run configuration validation test, and then return the process of creating the cluster.” Seçimini yaparak Next ile sonraki adıma ilerleyelim.

Bilgilendirme Sihirbazını Next ile geçelim.

Belli başlı testleri veya testlerin tamamını yapabiliriz. Ortamda bir yükseltme, çalışan bir sisteme ilave gibi durumlarda disk bileşenlerinin seçilmemesi önemli olmakta. Biz temiz kurulum yaptığımız ve cluster mimarisini ilk inşa anımız olduğu için Run all tests seçimini seçerek Next ile sonraki adıma ilerliyoruz.

Bize yapılacak test işleminin bir özeti sunuldu. Next ile sonraki adıma ilerleyelim.

Test işlemi başladı. Burada Cluster için gerekli olan tüm objelerin ve ayarlarının kontrolü sağlanacak. Birkaç dakika alabilir.

İşlemlerimiz tamamlandı. Durum detayını görmek için View Report… butonuna tıklayalım.

Biz tüm ayarlarımızı detaylı olarak elden geçirip yatığımız için tüm testlerimizde OK aldık. Bir sorun olması durumunda buradaki sorunu düzeltip Cluster yapısını kurmak çok sağlıklı olacaktır.

Finish butonuna tıklayarak Cluster kurulum ekranına ilerleyelim.

Bu ekranımızda sunucu ip bloğumuzdan bir cluster objesi ip adresi ataması yapmamız gerekli. Öncelikle Cluster name olarak bir isim verip ip adresimizi belirleyelim. Ben MSSQL-CLUSTER olarak isim belirleyip cluster objemize 10.81.2.253 ip adresini veriyor ve Next ile sonraki adıma ilerliyorum.

Yapılacak olan işlemlerin bir özeti bize sunuldu. Next ile sonraki adıma ilerleyelim.

Cluster yapılandırma işlemimiz başladı. Tahmini olarak birkaç dakika alacaktır.

Cluster yapılandırma işlemi tamamlandı. View Report…  butonuna tıklayarak durumu görebiliriz.

Kurulum işlemleri sırasında bir sorun olmadan temiz bir kurulum ile adımlarımızı tamamladık.

Finish ile adımlarımızı bitirebiliriz. Bu işlem sonrasında Failover Cluster Manager konsolumuza geldiğimizde Cluster mimarimizin kurulduğunu görebiliyoruz.

Nodes altında Node’larımızın sorunsuz çalıştığını ve Up olduğunu görebiliyoruz.

Disk ekranımızda disklerimizi görebiliyoruz. Windows Server 2019 un ortamımızda cluster kurulumu sırasında akıllı algılaması sayesinde küçük olan diskimizi Quorum olarak yapılandırdığını görebiliyoruz. Biz ikinci diskimiz olan Cluster Disk 2 üzerinde sağ tıklayarak bu diske node’ların erişim sağlayabilmesi için CSV olarak yapılandırmamız gerekmekte. Bu nedenle sağ tıkladıktan sonra açılan menüden Add to Cluster Shared Volumes menüsüne tıklayalım.

Görüldüğü gibi birinci diskimiz Quorum ikinci diskimiz ise Cluster Shared Volume duruma geldi.

Network ekranında ise node’larımız üzerindeki ağ kartlarını ve bunların detaylarını görebiliyoruz.

SQL-Server2 sunucumuz üzerinde Failover Cluster Manager konsolumuza açtığımızda burada da sorunsuzca cluster mimarisinin açıldığını görebiliyoruz.

Active Directory Domain sunucumuz üzerinde MSSQL-CLUSTER objemizin Computers kabında oluştuğunu görebiliyoruz.

Aynı şekilde DNS üzerinde Cluster objesine ait A kaydının başarılı şekilde oluştuğunu görebiliyoruz.

Cluster kurulum işlemimiz tamamlandığına göre Cluster alt yapısının üzerine SQL Failover Cluster kurulumunu inşa etme aşaması geldi. SQL-Server1 veya SQL-Server2 isimli node’larımızdan herhangi biri üzerinde SQL Server 2019 Setup dosyamızı çalıştırıp kuruluma başlayalım. Biz Failover Cluster mimarisinde kurulum yapacağımız için açılan ekranda  Installation tabını açtıktan sonra gelen ekrandan New SQL Server failover cluster installation seçimini tıklayalım.

Biz elimizde bir lisans olmadığı için 180 günlük deneme hakkı veren Evaluation seçeneğini seçip Next ile sonraki adıma geçeceğiz. SQL Server Failover Clustering mimarisi Enterprise lisansa sahip olmamız gerektiğini unutmayalım.

Sözleşmeyi kabul edip Next ile sonraki adıma geçelim.

Test ortamında olduğumuz için ben güncellemeleri çekmeden Next ile ilerliyorum. Production ortamlarda güncellemelerin yapılması önemlidir.

Güncelleme işlemi yapmadığım için gelen uyarıyı Next ile geçiyorum.

Kurulum öncesi gereksinimler denetlendi. Sadece bir uyarımız var. Bunun nedeni ise testimizi sanal platform üzerindeki sunucular üzerinden yapmamızdan kaynaklı. Fiziksel sunucular kullanmanız durumunda, network kartlarından kaynaklı olan bu uyarıyı almayacaksınız.

Diğer bileşenlerimizin durumu ise aşağıdaki gibi. Next ile sonraki adıma geçelim.

Bir kurulum sırasında tüm bileşenleri seçerek sistemi yormak çok gereksiz bir durum. Ek olarak ihtiyaç olmayan bileşenleri kesinlikle seçmemeliyiz. Ben Database Engine Services, Sql Server Replication, Full Text and Semantic Extractions For Search, Data Quality Services bileşenlerini ve aşağıdaki ekrandaki bileşenleri seçiyorum.

Yukarıdaki bileşenlere ek olarak Client Tools Connectivity, Client Tools Backwards Compatibility, Client Tools SDK ve SQL Client Connectivity SDK bileşenlerini seçerek kurulum yoluna dokunmadan Next ile sonraki adıma ilerliyorum.

Bu ekranımızda kurulacak olan instance için bir isim verebiliriz ben varsayılan isme dokunmadan MSSQLSERVER instance ismine müdahale etmiyorum.

Yukarıdaki ekranımızda standart kurulumlara ek olarak SQL Server Network Name alanı eklenmiş durumda bu nedenle SQL Server Network name olarak bir isim vermemiz gerekli. Ben SQL-HA olarak bu ismi belirleyip Next ile sonraki adıma ilerliyorum.

Cluster Resource Group ekranında herhangi bir değişiklik yapmadan Next ile sonraki adıma ilerliyoruz.

Cluster Disk Selection ekranında SQL Server Failover Cluster yapımızda kullanılabilir diskler görüntülenmekte. Failover Cluster yapımız için Quorum için ayırdığımız disklerimiz dışında SQL Server 2019 için 20 gb boyutunda ayrı bir volume oluşturmuştuk ve bunu cluster tarafında CSV olarak atamıştık. Bu diskimizi seçerek Next ile sonraki adıma geçelim.

Cluster Network Configuration ekranımızda SQL Failover Cluster için kullanılacak ip bilgisini girmemiz gerekmekte. Sunucu networkümüzde kullanılan ip bloğundan 10.81.2.249 nolu ip adresini verip Next ile sonraki adıma geçiyorum.

Bu ekranımızda servis hesap bilgimizi girmemiz gerekmekte.

İlk makalemizi hatırlayacak olursak servis hesabı için Active Directory üzerinde bir hesap oluşturmuştuk.

Bu hesap bilgilerini SQL Server Agent ve SQL Server Database Engine servislerine girerek Collaction tabına geçelim.

Collaction tabında ise SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS seçimini yapıp Next ile sonraki adıma geçelim.

Server Configuration tabında Database Engine Configuration kısmında kimlik doğrulama metodunu seçmemiz ve bunun için kullanıcı belirlememiz istenmektedir. Sql Windows kimlik doğrulaması ve Sql kimlik doğrulaması ile kurulabilmektedir. Biz ikisinin aynı anda aktif olma durumunu isteyebiliriz. Bu nedenle Mixed Mode çimini işaretliyoruz. Add Current User butonuna tıklayarak mevcut kullanıcımızı Windows Authentication için ekleme işlemini yapalım.

Data Directories tabına gelelim. Data Directories tabında log, db ve bileşenlerin kurulacağı yerler belirlenebilmektedir. Cluster kurulumu yaptığımız için buradaki bütün yollar otomatik olarak cluster diski üzerine konumlandı. Biz bir disk kullanıyoruz normalde ideal olanı log, backup, db, temp gibi dosyalar için farklı diskler kullanmaktır.

Temp DB tabında yine otomatik olarak Cluster Diskimizin yolunun geldiğini görmekteyiz. Bundan sonraki tablara değinmeden Next ile sonraki adıma ilerliyorum. Bu tablar hakkında detaylı SQL Kurulum makalelerimden yararlanabilirsiniz.

Bu ekranımızda yapılacak olan işlemlerin bir özeti karşımıza geldi. Bu ekranda yer alan “Configuration file path” yolundaki ini dosyasına erişerek bu kurulumlar sırasında hangi komutların işletileceğini görebiliriz. Bunlar otomasyonel kurulumlarda işimize yarayabilmektedir. Install butonuna tıklayarak kuruluma başlayalım.

Kurulum işlemleri başladı.

Donanım konfigürasyonumuza göre bu işlemler 2-25 dakika gibi zaman diliminde bir zaman alacaktır. Kurulum işlemi başarı ile tamamlandı. Close ile ekranı kapatabiliriz.

Servislere baktığımızda servislerimizin oluştuğunu ve sorunsuz olarak çalıştığını görebilmekteyiz.

Failover Cluster Manager konsolumuzda SQL-HA rolümüzün sorunsuz olarak kurulduğunu ve çalıştığını görebiliyoruz.

SQL sunucumuzun dosyalarının cluster diskimiz üzerinde oluştuğunu görebilmekteyiz.

Active Directory üzerinde yine computers kabında SQL-HA isimli objemizin oluştuğunu görebiliyoruz.

Aynı durumu DNS üzerinde görebiliyoruz. SQL-HA A kaydımız oluşmuş durumda.

Şimdi SQL sunucularımız üzerindeki işlemleri yönetebilmek için Active Directory sunucumuza SQL Management Studio kurulumu yapalım. Klasik Install ile kurulumu başlatalım.

Kurulum kısa süre sonra tamamlandı. Close ile kapatalım.

SQL-HA isimli cluster ismimize bağlanmayı deneyelim.

Cluster mimarimize sorunsuzca bağlandık.

Buraya kadar olan işlemlerimizi özetleyecek olursak, bu makalemizde SQL Server Failover Cluster mimarisi için gerekeli olan Windows Server 2019 sunucularımız üzerine Failover cluster test işleminden sonra Cluster kurulum işlemini yaptık. Sonrasında SQL-Server1 isimli sunucumuza SQL Server 2019 Failover Clustering kurulumunu yaptık. SQL Management Studio yazılımının kurulumunu yaparak SQL Server Failover Clustering mimarimize başarı ile bağlantı sağladık. Bundan sonraki makalemizde kurulu olan SQL Server Failover Clustering mimarisi içerisine Node ekleme işlemi ele alıyor olacağız. Yararlı olması dileğiyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir