HP MSA 2040 Storage Kurulumu ve Deneyimleri

By | Şubat 6, 2015

Bu makalemizde artık sanallaştırmanın hayatımıza iyiden iyiye işlemesi ile birlikte kullanılabilirliği artan storage yapısına değineceğiz. Bundan beş yıl önce sanallaştırmadan bahsedildiğinde genelde insanlar bu konuya uzak ve soğuktu. Bu gün ise sanallaştırmaya kıyışandan köşesinden başlamamış bir işletme bulmak imkânsızdır. Bu gelişimin hızı ile birlikte artık buluta yönelimde hız kazanmıştır. İçyapıda sanallaştırmaya kayan firmalar artık sağlam yapılar inşa edecek yatırım masraflarını gözden çıkarmaya başlamışlardır. Sanırım her geçen gün devletleşen bazı uygulamalar nedeniyle üst yönetimler bilişimin önemini kavramış ve yatırım konusunda artık biraz bütçe ayırmaya başlamışlardır. Sözü fazla uzatmadan yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz sanallaştırma alt yapı yenilemesinden bahsedeceğim. Bu makalemiz sadece sanallaştırmanın storage kısmını konu alacaktır.

Storage alım öncesi standalone bir yapı kullanıyorduk. Yani sunucularımın üzerinde Raid5 şeklinde bir disk yapılandırması ve bu disklerim üzerinde sanal makinalarım koşuyordu. Bu şekilde 2 sunucum vardı ve bunlar güçlü sunuculardı. Zaten 2 yıl önce satın almıştık. Bu yıl aldığımız bütçe ile daha önce genişletilebilir bir yapı dizayn ettiğimiz için aldığımız storage ile yapımızı yedekli bir hale getirerek ortamımızda Hyper-v cluster yapısı inşa ettik.

Mevcut yapımız, gelecekteki genişleme durumu, performans ve maliyet gibi kriterleri değerlendirdikten sonra HP MSA 2040 stora almaya karar verdik. Şimdi ürünü incelemeye başlayalım. Ürün aşağıdaki gibi 24 adet 2.5” disk takılabilen bir yapıya sahiptir. Ürünü kitapçık inceler gibi çok detayına girmeden genel hatları ile aşağıda özetlemeye çalışacağım.

1

-Ürün genişletme ile yani üzerine yeni modüller ve diskler eklenerek 576 TB gibi sevilere ulaşmaktadır.

-16/8 fiber bağlantı, 10 GBit ISCSI bağlantı, 12 Gbit SAS bağlantı desteğine kadar sağlamaktadır.

-SAS,SSD disk desteği.

-Modülün SFF olması durumunda 199 LFF olması durumunda 99 adet disk desteği.

-2 Adet controller

-Disk Enclosure ile genişleme özelliği

-Windows, Linux, Hp-Ux ve Open VMS kümeleme desteği

-Volume snapshot özelliği

-Web yönetim arabirim özelliği

-Server 2012, Server 2008, Windows Hyper-V, HP-UX, Red Hat, SUSE Linux, VMware ESXi 5.x desteği.

-2 u alan kaplama özelliği

Yukarıdaki özellikler ile fazla ayrıntıya girmeden cihazın ana hatlarını çizmeye çalıştım. Şimdi biraz daha derinlemesine inceleyelim.

2

1-Yeşil ile çevrili iki adet aktif aktif çalışan ve biri devre dışı kaldığından sistem yükünün diğerinin üzerine aldığı iki adet controller ünitesi vardır. Sistem üzerinde neredeyse her bileşen iki adet ve yedeklidir. Resimden görüleceği üzere power üniteleri de bu şekildedir.

2-Fiber bağlantı portları (SAN switch) veya doğrudan hba kartlar ile bağlantı için kullanılır. İki kontroller üzerinde iki adet bulunmaktadır. Bizim senaryomuzda seçtiğimiz toplamda 8 adetten meydana gelen yedekli sistemdir. Onun resmini aşağıda paylaşacağım.

3-Controller ünitesine bağlanıp yönetmek amaçlı kullanılır.

4-Cihazın network üzerinden arabirimine bağlanıp yönetmek ve ISCSI olarak bağlantı kurmak için kullanılır her arabirimin ayrı bir bağlantısı vardır. Neticede bunlardan birisi bozulduğunda diğerine erişim işin bu şekilde birbirinden bağımsız iki bağlantının olması kaçınılmazdır.

5-Sas arabirimi olarak kullanılan bu bağlantı tipi ile cihazımız bir server yapısına bağlanabilir veya buradan yeni modüller eklenerek genişletilebilir. Bu şekilde geniş disk alanlarına ulaşılabilir.

Ben kendi yapımda aşağıdaki controller yapısını kullanıyorum. Yukarıdaki şekle göre gördüğünüz gibi bu controller üzerindeki fiber portları da yedekli hale getirilmiştir. Tabi bunları yedekli olmanın haricinde hepsini ayrı olarak ta kullanma imkanına sahipsiniz.

3

Bu storage ünitemizi server sistemimiz üzerine bağlayabilmek için aşağıdaki gibi HBA kartlar kullanmak durumundayız. Tabi bu hba kart ile controller arasında fiber kablo bağlantısı için GBIG te kullanmak durumundayız.

4 6

Bu durumda Hba bağlantısı aşağıdaki gibi olacaktır.

5

Yukarıda genişletilebilir bir yapıdan bahsetmiştik. Dilersek storage yapımızı sistemin el verdiği derecede genişletebiliriz. Aldığımız ürünün dökümantasyonunda 12 adet genişleme birimini takabileceğimiz anlatılıyor ve bunun şeması paylaşılıyordu.

7

Gerçek bir sistemde SAS kablo üzerinden bağlantı aşağıdaki gibi yapılarak sistem SAS portundan genişletilmiş durumdadır.

8

Genişleme şeması aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki yapı bu model için 12 adet yeni modül takmanıza ve TB’larca veri alanına erişmenize imkan sağlamaktadır. Tabi bu şekilde bir alan gereksinimi olanlar böyle bir mimari yerinde O geniş alana hükmeden daha gelişmiş model ürünler alarak altyapısını buna göre kurmaktadır. En mantıklı olanı da zaten budur.

9

Bu adımlardan sonra cihazımızı konfigure ederek kullanılabilir duruma getirebiliriz.  Varsayılan olarak controllerA (10.0.0.2), controllerB (10.0.0.3) ip adresine sahiptir. Biz iki controller ünitesini bağladıysak eğer istediğimizden bağlanabiliriz. Sonrasında bu ip adresini kendi networkümüze göre yapılandırabiliriz.

Arayüze giriş yaptıkran sonra aşağıdaki gibi bir ekran bizi karşılamaktadır ve hiçbir yapılandırma yapılmamıştır. Toplamda 6.6 TB disk alanı görünmektedir. Cihazın açılıp kapanması sırasında oluşan bazı event uyarıları status ekranında görünmektedir.

Cihazı yapılandırma noktasında öncelikle cihazın sonrasında ise disk yapısının konfigüre edilme işlemi gerçekleştirilmektedir. “Wizards” menüsünden “Configure Wizard” linkine tıklayalım.

10

Karşımıza gelen sihirbazda bu wizard ile neler yapılabileceği belirtilmiştir. Aşağıda görüldüğü üzere cihaz erişim şifrelerini düzenleyebilir, controller üzerindeki network portlarını düzenleyebilir, sistem yönetim servislerinden istediklerimizi açıp kapatabilir, gerekli tanıtım bilgilerini girebilir, olay bildirimcisini yapılandırabilir, Fiber ve ISCSI port yapılandırmasını yapabiliriz.

Şimdi bunları yapmanın zamanı. Next butonu ile ilerleyelim.

11

Cihazımızın arayüz yönetim ip adreslerini dhcp üzerinden aldırabiliriz. Sistem yöneticileri bu tarz cihazlara kesinlikle manuel ip verirler ve olması gerekende budur. Şimdi cihazımıza ip verip Next ile sonraki ekrana ilerleyelim.

12

Bu ekranımızda cihazımıza hangi protokoller ile bağlanacağımızı belirleyebiliriz. Ben default ayarlarda bırakıyorum ve Next ile ilerliyorum.

13

Cihazımıza gerekli tanıtım bilgilerini girip Next ile ilerliyoruz.

14

Bu ekranımızda mail sunucu ayarlarımızın girilmesi gerekmektedir. SMTP desteği veren bir mail sunucunuz var ise bunun bilgilerini girip gerekli uyarıların mail ile bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

15

Burada Fiber portlarımızın durumlarını ayarlayabiliriz. Ben bunları varsayılan ayarda bırakıyorum.

16

Buraya kadar yaptığımız işlemlerin bir özeti görünmektedir. Finish ile ayarlarımızın yapılmasını sağlayalım.

17

Yapılacak olan işlemleri “Yes” ile onaylayalım.

18

Bu ekranda yapılandırmanın geri kalanını yapıp, yapmamak istediğimiz sorulmaktadır. İşlemi burada tamamlayabilir sonraki adıma wizard menüsünden geçebiliriz. Biz tüm işlemleri tek seferde tamamlamak adına bu ekranda “Yes” butonuna tıklayarak işlemlerimize devam ediyoruz.

19

Bu ekranımızda yine Provisioning Wizard ile yapabileceklerimiz bize anlatılmaktadır. Bu sihirbaz ile raid yapısını tamamlamış hale geleceğiz. İşlemlerimize başlamak için Next ile ilerleyelim.

20

Öncelikle bu ekranımızda oluşturacak olduğumuz raid türünü belirleyelim. Biz yapımızdaki alan hesaplamasını yaparken maliyet, performans ve verimliliği baz alarak Raid5 konusunda karar kılmıştık. Buradaki Vdisk ismimizi verip, raid tipini seçip, Next ile bir sonraki adıma ilerleyelim.

21

Bu ekranımızda cihazımızda bulunan diskler yer almaktadır. 11 adet diskimiz bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesini seçip Raid5 olarak işaretliyor, disk bozulmalarında sorunu biraz daha minimize edebilmek adına bir diskimi de spare olarak belirliyorum. Bu görevi 11 numaralı diske veriyorum. Bildiğiniz gibi Raid 5 sisteminde en az 3 disk kullanılır bir diskin bozulması durumunda sistem çalışmaya devam eder, 2 disk bozulursa raid sistemi çalışmaz hale gelir. Biz bu yapıya bir Spare disk ilave ederek iki disk bozulmasını tölere edecek bir yapı oluşturdu. Next ile bir sonraki adıma ilerleyelim.

22

Burada toplam alanımızdan volume diskler oluşturmamız istenmektedir. Biz bu stora ürününü sanallaştırma yapısında kullanacağımız için ben kendi mimarime göre farklı boyutlarda 3 adet volume oluşturacağım.

23

Bu oluşturacağımız vdisk ve volume yapılarına hangi portlardan bağlanılacağı noktasında seçim yapmamız istenmektedir. Ben bir sınırlama ve kısıtlama yapmayacağım için tüm portları seçerek ilerliyorum.

24

Bu ekranda yine yapılacak olan işlemlerin bir özeti listelenmektedir. Finish ile işlemlerimizin başlamasını sağlayalım.

25

İşlemlerimiz başlıyor.

26

İşlemlerimiz başarı ile tamamlandı. “OK” ile adımlarımızı bitirelim. Storage cihazımız artık yapılandırıldı. Bu aşamadan sonra cihazımız belirli bir süre 11 diskimiz ve raid5 yapısı olduğu için, cihaz performansını da göz önüne alacak olursak 3 saat gibi bir süre raid performansını stabile hale getirmek için initialization işlemi yapacaktır. Tabi bu işlemler arka planda yürüyebilir işlemler olduğu için bir cihazımızı kullanmaya başlayabilir durumdayız.

27

Ben sanal sistemim için iki adet birim daha oluşturuyorum.

28

Bana bir birim daha gerekli diskimin geri kalan boş alanı ile bir birim daha oluşturuyorum.

29

Server’imize iscsi olarak değil HBA kartalar aracılığı ile Fiber olarak bağlantı yaptığımız için disk yönetim ekranında oluşturduğumuz 3 volum’ün eklendiğini görebiliyoruz.

30

Bu makalemizin de sonuna geldik. Yararlı olması dileğiyle.

4 thoughts on “HP MSA 2040 Storage Kurulumu ve Deneyimleri

 1. Muhammet Ünal

  Hocam emeğinize elinize sağlık çok güzel bir makale olmuş teşekkürler.

  Reply
 2. Kamran Hummatov

  Abi emeyine saglik cook faydali bir makale olmush ozelikle bu storage uzerinden sanallashdirma yapan birisi icin cok yararlandim.

  Reply
 3. Yusuf Kaya

  Emeğinize sağlık güzel ve Türkçe bir doküman olmuş.

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir